Notificar Transferencies

En finalitzar una ordre de transferència es permet a l'Usuari generar automàticament un correu electrònic per notificar l'operació al beneficiari mitjançant l'opció "Notificar al beneficiari".

L'Usuari és expressament advertit que aquesta funcionalitat es limita a executar l'aplicació de correu instal·lada al dispositiu de l'Usuari i a generar un esborrany al cos del missatge. Aquest missatge podrà ser posteriorment modificar per l'Usuari per ajustar el contingut que desitgi enviar al beneficiari, i per tant Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà ni garantirà, de cap manera, l'autenticitat de la informació enviada mitjançant aquesta funcionalitat. De la mateixa manera, Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española no respondrà de l'execució de la funcionalitat al dispositiu de l'Usuari, com tampoc del correu -en cas que hi hagi instal·lat més d'un al dispositiu- sobre el qual s'executi la funcionalitat.